Kako do nas?

Sjedište Trgovine Krk d.d. nalazi se na adresi Dubašljanska 80, 51511 Malinska na otoku Krku.